Bytové družstvo Stará Role č.1

Kontakty

Bytové družstvo

Sídlo

Adresa
Bytové družstvo Stará Role č.1
Závodu míru 241/70
360 17 Karlovy Vary
IČO
263 63 283

Kancelář

Adresa
Bytové družstvo Stará Role č.1
Závodu míru 241/70
360 17 Karlovy Vary
Úřední hodiny
Pondělí 16:00-17:00
Web
http://www.bdsr1.cz
E-mail
info@bdsr1.cz

Představenstvo

Obsazení
Petr Pinkas, Pavla Kotasová, Zdeněk Mach
E-mail
info@bdsr1.cz

Kontrolní komise

Obsazení
Vladimíra Nečekalová, Martin Fišer, Simona Prošková
E-mail
kk@bdsr1.cz

Správce domů

Sídlo

Adresa
IKON s.r.o.
Nehvizdská 22/8
198 00 Praha 9
IČO
458 00 031
DIČ
CZ 458 00 031

prosíme vás, naše členy, abyste tuto adresu nevyužívali pro korespondenci ani pro osobní návštěvy

Kancelář

Adresa
IKON s.r.o.
Aleš Hrubý
Bulharská 873/31A
360 01 Karlovy Vary
Úřední hodiny
Pondělí a Středa
7:30-12:00 a 13:00-17:00
Telefon
777 757 964
E-mail
hruby@ikon.cz

Ohlašovny poruch

Potíže se službami?

Volejte na následující telefonní čísla,
pokud dojde k přerušení dodávky příslušné služby nebo ke snížení její kvality.

dodavatelé služeb nejsou zodpovědni
(až na určité výjimky) za instalace v našich domech a pozemcích

Voda a odpad
VaK Karlovy Vary a.s.
800 101 047
Teplo
Karlovarská teplárenská a.s.
800 185 327
Elektřina
ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860

Potíže s instalacemi?

Volejte na následující telefonní čísla,
pokud dojde k poruše příslušné instalace uvnitř domu nebo vašeho bytu.

Rozvod vody, TUV, tepla a odpadu
Instalace KV s.r.o.
602 414 986
Rozvod elektřiny
LARGOS s.r.o.
602 650 355
Výtah
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
601 340 100
Požární světlík
fa Šlejska
605 943 257