Bytové družstvo Stará Role č.1

Úvod

Vítejte na stránkách našeho bytového družstva, které jsou určeny především vám jeho členům. Tyto stránky (alespoň zatím) slouží spíše k poskytování dlouhodobých informací. V současné době se totiž nedá předpokládat, že byste stránky navštěvovali pravidelně a navíc někteří z vás dosud nemají připojení k internetu. Proto veškeré naléhavé nebo krátkodobé informace budou stále vyvěšovány na nástěnkách ve všech našich domech.

Dokumenty

Zde jsou důležité dokumenty, které družstvo předkládá svým členům. Najdete zde například zápisy z členských schůzí, domovní řád a mnohé další.

Kontakty

Zde jsou nezbytné kontaktní údaje družstva, správce domů a ohlašoven poruch.

Členská schůze družstva

Představenstvo bytového družstva svolává řádnou členskou schůzi,
která se uskuteční dne 20.6.2024 16:30 v aule Prvního českého gymnázia
v Karlových Varech, Národní 25. Pozvánku na schůzi naleznete
v následujícím dokumentu:

PDF pozvánka

!!! NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ SCHŮZE !!!

Místo konání bylo zvoleno stejné jako při minulé schůzi,
mimo jiné z důvodu vybavení tohoto prostoru pro prezentování.

Na místo se dostanete bez přestupování autobusem číslo 15 (odjezd
ze zastávky Okružní v 16:07, příjezd na cílovou zastávku Národní v 16:25).
Možné je i parkování na parkovišti gymnázia. Aula (místnost konání)
se nachází v přízemí gymnázia (vpravo od vrátnice).

Vypořádání námitek z červnové schůze

Na členské schůzi dne 20.6.2023 vznesl člen družstva Ota Hejda soubor námitek,
jejichž znění je přílohou zápisu z dotyčné schůze.

V níže odkazovaném dokumentu najdete jejich vypořádání (tj. znění samotné námitky,
vyjádření představenstva a právního zástupce družstva).

PDF vypořádání námitek

Adresa kanceláře

Od roku 2020 je kancelář družstva na adrese
Závodu míru 241/70, 360 17 Karlovy Vary
(3. patro, dveře 302).

Splátkový účet

Pro čtvrtletní splátky dalšího členského vkladu je číslem cílového účtu

253 636 525 / 0300

Jako variabilní symbol platby uvádějte prosím výhradně ten variabilní symbol,
který vám byl oznámen společně s výší splátek.

POZOR! Netýká se to plateb nájemného, tam se řiďte pokyny IKONu.